Стипендия за нуждаещ се от финансова помощ млад курсист на АГОРА СОФИЯ, отличил се както с постижения в учението, така и с лични качества. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Курсисти, които завършат всичките ни курсове за Начинаещи (по системите „Minna no Nihongo” или “Genki”) или Детския курс на същото ниво и курсовете за Средно напреднали, без да почиват или пропускат семестър (за доказателство са необходими платежните нареждания за банковия превод на таксите), придобивайки задълбочени знания, покрили изпита N1 на JLPT и също така одобрени от школата като достойни за въпросната стипендия.

2. Периодът между постъпването в школата и покриването на N1 да е в рамките на 4 години, а курсистът да не е на повече от 25 години към момента на взимане на въпросния изпит.

3. Курсисти, които могат да докажат, че до получаване на стипендията ни не са ходили в Япония нито веднъж. СТОЙНОСТ 10 000 лева ЗАБЕЛЕЖКА: Школата осигурява единствено стипендията, без всякакви други облаги или задължения. Оползотворяването на стипендията и отговорността, свързана с нея, зависи изцяло от стипендианта или съответно от неговия настойник.

Начало